Audio

DIGITAL AUDIO

Naše štúdiá spĺňajú najnáročnejšie požiadavky pre realizáciu dabingov, televíznych a rozhlasových reklám, dokumentárnych a audiovizuálnych programov, tiež hudobných nahrávok až do formátu 7.1 pre film, DVD, CD, Blu-ray a multimédia. Štúdio realizovalo po zvukovej stránke celovečerné filmy, TV seriály, filmy pre TV, kiná, niekoľko pôvodných celovečerných filmov a TV seriálov – viď referencie.

CD Mastering
√ profesionálna príprava originálneho CD na lisovanie, definovanie PQ kódov, trackov, indexov, CD textov, audio mastering
√ kompletizácia materiálov pre hudobné vydavateľstvá, vrátane odšumenia, remixovania, reparovania audia.

Mastering   &  DVD-Audio Authoring
soundBlade HD – 384 kHz
√ PCM, MLP audio 44,1, 48, 96, 192, 384 kHz

Remastering, Remixing, Re-pairing, Voicecasting

Prepisy zvukových formátov:
√ analógových 1/2′, 1/4′, 35 mm, 17.5 mm, 16 mm, CC, SP, LP
√ digitálnych DAT, DA-88, DA-98, T-DIF, AES-EBU, SPDIF, MPEG

Audio reklamy
√ vytvorenie scenára a realizácia reklám a ich jazykových mutácií.