Audio-video editing room A

Prípravné prepisové pracoviko umožňuje komfort on line strihu do obrazu a zvuku v ktoromkoľvek okamihu…
A naviac, špecializované pracovisko na titulkovanie a farebné korekcie.

Na pracovisku je možné rôzne formáty:
√ prepisovať
√ digitalizovať
√ synchronizovať
√ konvertovať