Audio-video editing room B

Prípravné prepisové pracovisko umožňuje komfort on line strihu do obrazu a zvuku v ktoromkoľvek okamihu…
Špecializované podporné univerzálne pracovisko s digitálnym mix pultom Yamaha 002R

Na pracovisku je možné rôzne formáty:
√ prepisovať
√ digitalizovať,
√ synchronizovať
√ konvertovať