Nahrávacie štúdio A

Najvyšší možný komfort pri nahrávaní.

Splnené najprísnejšie požiadavky na hluk pozadia a priestorovú akustiku.

√ veľkomembránové štúdiové mikrofóny s prepínateľnou charakteristikou Neumann, Rode, Shure, M-audio
√ mic preamplifier Universal Audio, Focusrite, dbx, Joemeek
√ adr – automatizovaný systém nahrávania
√ veľkoplošné 152 cm videomonitory v réžii aj štúdiu
√ nahrávavací server PT
√ synchronizácia s obrazom
√ timecode support
√ Eu con support
√ machine control
√ format convertor
√ 192kHz/24bit audio