Nahrávacie štúdio B

Ideálne pre nahrávanie reklám, komentárov, post synchrónov

Neuman a Millenia je high endovým vstupom digitálnej technológie.
Kto pracuje zo zvukom, vie o čom hovoríme…

√ veľkomenbránové štúdiové mikrofóny s prepínateľnou charakteristikou
√ mic preamplifier Focusrite
√ mic preamplifier Millenia
√ nahrávavací server PT
√ wide range plugins
√ synchronizácia s obrazom
√ timecode support
√ machine control
√ format convertor
√ 192kHz/24bit audio