Ruchové štúdio

Nasadzujeme ruchy, špeciálne efekty a atmosféry na prípravnom pracovisku zo širokej palety archívnych zvukov systematizovaných na HDD, máme k dispozícii viac ako 110 000 originálnych atmosfér a zvukov.

√ vlastná databáza originálnych zvukov

Pripravujeme špecializované ruchové štúdio na nahrávku tzv. šlapačiek pre filmy, reklamy, dokumenty

Dimas sound effects library-international (xlsx 1,5MB)
Ruchový archív
Slovenský filmový ruchový archív Eduarda Palčeka (pdf 250kB)
Zvukové formáty (pdf 80kB)