Comeback

Comeback je celovečerný dokumentárny film z prostredia „života za mrežami“ s témou návratov na slobodu a späť. Pripravovaný dlhometrážny dokument pojednáva, okrem iného, aj o recidíve, ktorá je zo sociálno-spoločenského pohľadu najväčším problémom väzenského systému. Podstatná väčšina prepustených znova pácha trestnú činnosť. Pre človeka je prepustenie po 10 a viac rokoch obrovskou zmenou. Niekoľko tisíc dní trvajúci každodenný väzenský cyklus sa náhle končí a potrestaný človek je opäť vonku, slobodný. Návrat je veľmi ťažký, väzenie a sloboda sú dva úplne odlišné svety. „Tých 10 – 20, poväčšine produktívnych rokov, človeku chýba. Vyjde von a nemá vlastne nič. Veci, ktoré sa ľuďom vonku zdajú byť normálne a bežné, predstavujú pre prepusteného veľké problémy“.

Film ponúka viacero tém: otázka viny a trestu, pocitu zodpovednosti, narušenej sexuality, komplikované rodinné zázemie a dopad na jednotlivca, nedokonalosť súdneho systému, nedostatok systematických opatrení, súvisiacich s reintegráciou väzňov a aj z toho vyplývajúce osobné zúfalstvo, možnosť, či nemožnosť, možno neschopnosť, možno aj strata záujmu začleniť sa späť do spoločnosti. Film rozpráva o téme, ktorá má ambíciu otvoriť širšiu spoločenskú diskusiu. Ponúka zamyslenie sa nad tým, ako a či vôbec je možné vysporiadať sa s touto problematikou.

Producent, výkonný producent a produkcia:  Barbara Harumová Hessová
Scenár: Juro Šlauka, Miro Remo
Réžia: Miro Remo
Kamera: Mário Ondriš, Jaro Vaľko, Ivo Miko
Strih: Marek Kráľovský
Hudba:  David Kollar
Zvuk:  Lukáš Kasprzyk
Mixáž: Bohumil Martinák
Supervízia: Vlado Balco