KRÍŽOM CEZ VODU II

Realistické i metaforické rozprávanie o kompách a prievozníctve na Slovensku.
– dokumentárny film venovaný dnes už takmer zaniknutému remeslu kompárstvu a prievozníctvu na Slovensku. Reálne príbehy ľudí – kompárov i prievozníkov sú v tejto časti situované do povodia rieky Hron a ich spomienky a rozprávanie je v druhej línii filmu komentárom posunuté do filozofickej roviny – do úvahy o vode, ktorá ovplyvňuje život krajiny i život človeka v nej.