Ruchové štúdio

Nasadzovanie ruchov, špeciálnych efektov a atmosfér na prípravnom pracovisku zo širokej palety archívnych zvukov /cca 120 000/ systematizovaných na HDD.
√ vlastná databáza originálnych zvukov

Pripravujeme špecializované ruchové štúdio na nahrávku tzv. šlapačiek pre filmy, reklamy, dokumenty

Slovenský filmový ruchový archív Eduarda Palčeka (pdf 250kB)
Dimas sound effects library-international (xlsx 1,5BMB)