Sound design

Sound design je kreatívna idea pri  výrobe kompletnej zvukovej zložky 35 mm hraných filmov a videoprogramov. V štúdiách sa potom idea pretvára do výslednej formy akú má možnosť vzhliadnuť divák.

√ casting
√ postsynchróny
√ ruchy – nahrávka, výroba, archív, nasadzovanie
√ šlapačky – nahrávka, výroba, archív, nasadzovanie
√ atmosféry – nahrávka, výroba, archív, nasadzovanie
√ špeciálne efekty – nahrávka, kreovanie, nasadzovanie
√ hudba – nahrávka, kreovanie, archív
√ mixáž

K dispozícii je ruchový archív s cca 120 000 ruchmi a hudobný filmový archív, tiež ruchy a atmosféry 5.1 suround.

Dimas sound effects library-international (xlsx 1,5MB)
Knižnica samplov (xlsx 0,5MB)
Slovenský filmový ruchový archív Eduarda Palčeka (pdf 250kB)
Slovenský filmový ruchový archív (pdf 250kB)