Synchronizácia

Rýchla a presná práca v štúdiu pri nasadovaní a synchronizovaní je základom  finálneho produktu. Ako na rally – /na Slovenských majstrovstvách sa ako partner zúčastňujeme/ – kde nie je, ako aj u nás možná chyba. Nie každý vie, že každučký zvuk do filmu sa dodáva dodatočne v štúdiu pri dokončovacích prácach na projekte. Proces nasadzovania jednotlivých vrstiev zvukov na obraz  je tzv. synchronizácia. U nás, všetky databázy sú on-line k dispozícii. Preto je možná rýchla, presná a efektívna práca.
Súbeh medzi obrazom a zvukom zabezpečuje niekoľko filmových a televíznych štandardov, ktoré sú u nás etablované.

√ ADR
√ time code
√ bi-phase
√ black burst
√ tri-level sync
√ midi
√ world clock
√ video satellite & machine control
√ Eu con