Video

DIGITAL VIDEO

Štúdio Dimas má dlhoročné skúsenosti i v oblasti spracovania obrazu. Na jedinom pracovisku je možné pripraviť všetky materiály až do výsledného filmu pre kinodistrubúciu, televíziu, TV spot, reklamnú kampaň… AVID, Film composer, Final cut, Adobe premiere, Sony, … sú overené a obľúbené značky profesionálov. Na digitálnom technickom vybavení, realizujeme rôzne obrazové efekty a ponúkame nové možnosti úpravy a spracovania obrazu i zvuku, množstvo realtime efektov a záznam zostrihaných programov obrazu a zvuku na, DIGIBetacam, Betacam SP, DV, MII, alebo DVD, Blue-ray…

Digitalizácia
√ obrazu z BTC SP, DIGI BTC… do rôznych formátov mpeg 2, mpeg 4, h.264…
√ základná úprava obrazu (farebnosť, kontrast, jas, strih – začiatok & koniec)

Prepisy obrazových formátov
√ analógových – Betacam SP, MII, U-matic, DV, DV cam, HI-8, video 8, S-VHS, VHS
√ digitálnych – DIGIBETACAM, DV, MPEG…/PAL,NTSC/

Grafický design
√ návrh a realizácia 2D, 3D grafiky, inlayov a bookletov pre DVD, CD obálky
√ kreovanie videa a menu pre DVD.

Titulkovanie
√ pre film, video, DVD

TV Reklamy
√ vytvorenie scenára a realizácia video a audio reklám a ich jazykových mutácií
Prenájom
√ videostrižne  Film composer, Final cut, Betacam SP, Digital Betacam, SDI, 4:3, 16:9, HD