Editing room B

Prípravné prepisové  a strihové pracovisko umožňuje komfort on line strihu do obrazu a zvuku v ktoromkoľvek okamihu…

Na pracovisku je možné rôzne formáty:
√ prepisovať
√ digitalizovať,
√ synchronizovať
√ konvertovať
√ upravovať